Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

“Adult Student Life” tukee aikuisen opiskelua ja oppimista

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 17. lokakuuta 2012, 08.33

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kehittää aikuisopiskelijoiden opiskeluympäristöä ja oppimistapoja luomalla Adult Student Life -toimintamallia. Jyväskylän yliopisto tukee kahden aikuisopiskelua edistävän pilotin toteuttamista Kokkolassa osana Student Life -kokonaisuutta.

Verkkotentti -pilotissa kehitetään tenttimisen malli, jossa tentti suoritetaan verkossa, esim. kotikoneella.  Yliopistokeskus vastaa verkkotentin pedagogisista ratkaisuista ja Jyväskylän yliopiston IT-palvelut teknisistä ratkaisuista. Pilotti mahdollistaa entistä joustavamman opiskelun ja tukee oppimista uudenlaisella tenttipedagogiikalla. Verkkotentin pedagogisena tavoitteena on edistää mm. ymmärtävää oppimista, asiantuntijalle ominaisia tiedonrakentamisen taitoja sekä opintojen työelämälähtöisyyttä. Tentissä voidaan hyödyntää esimerkiksi soveltavia tenttikysymyksiä, työelämään liittyvien ongelmien ratkaisutehtäviä sekä erilaisia materiaaleja ja aineistoja tenttiin vastaamisen tukena.

Kv-HOPS -pilotissa kehitetään kansainvälistymisen -malli siitä, miten aikuisopiskelija voi kehittää kansainvälistä osaamistaan osana opintojaan. Aikuisopiskelijalla on usein rajalliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen, kuten työharjoitteluun tai vaihtoon ulkomailla. Pilotti vastaa tähän haasteeseen ottamalla huomioon esim. opiskelijan omia kansainvälisiä aktiviteetteja ja liittämällä ne osaksi opintoja. Pilotin keskeinen tavoite on nivoa kansainvälisyys luonnolliseksi osaksi aikuisopiskelua sekä antaa aikuisille valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa.  Pilottiin voivat ilmoittautua yliopistokeskuksen maisteriopintojen opiskelijat, jotka tekevät henkilökohtaisen suunnitelman (Kv-HOPS) kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseksi. Opiskelijat saavat yksilöohjausta prosessin aikana. Pilotissa huomioidaan aikuisopiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet kansainvälistymisessä.

Lisätietoa piloteista antaa koordinaattori Sanna Anttonen.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.