Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Urapolut

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos keskiviikko 30. tammikuuta 2013, 15.35

Lainaus 13Urapolku ja yliopistollinen täydennyskoulutus

Yliopistollinen täydennyskoulutus on aikuisille, pääasiassa jo korkeakoulutuksen saaneille tarkoitettua ammatilliseen kehittymiseen tähtäävää koulutusta. Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon, vaan on yliopistollinen vaihtoehto akateemisille jatko-opinnoille. Täydennyskoulutuksia järjestetään lyhytkestoisista kursseista vuosien pitkäkestoisiin ohjelmiin.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja kasvavat työelämän haasteet edellyttävät oman ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, omaehtoisesti tai työnantajan aloitteesta. Urapolkuaan rakentaville työn ohessa käytävät täydennyskoulutukset mahdollistavat esimerkiksi oman asiantuntijuuden kasvun, uuden osaamisalueen haltuunoton tai monitieteisen näkökulman omaan työhön. Urapolku voi muodostua keskenään hyvinkin erilaisista tehtävistä, jopa eri toimialoilla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamaa täydennyskoulutusta ovat:

    Jaa |
    Pikalinkki

    Optima