Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tiedonhaku

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos maanantai 01. kesäkuuta 2015, 15.31

Tiedonhaun taidot ovat tärkeitä akateemisia opiskelu- ja työelämätaitoja. Yliopisto-opinnoissa keskeistä on lähdekriittisyys eli tiedonlähteiden arviointi.

Tiedonhaun taidot

  • oikeiden tietokantojen ja tietolähteiden löytäminen
  • lähteiden tieteellisyyden ja luotettavuuden kriittinen arviointi
  • lähteiden soveltuvuuden arviointi suhteessa tiedontarpeeseen
  • olennaisiin lähteisiin keskittyminen
  • tiedonlähteiden ja viittausten merkitseminen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

  Tietokannat sisältävät tieteellisyydeltään eritasoisia aineistoja. Referee-menettelyn (vertaisarvioinnin) läpikäyneet artikkelit ja julkaisut ovat tieteellisesti tasokkaimpia. Arvioinnin tekevät julkaisusarjan toimitus ja sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat.

  Tiedonhaun oppaita

  • Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkomateriaali, joka opastaa tiedonhaun perusteissa.
  • Research Guides opastaa tieteellisen ja ei-tieteellisen aineistojen eroihin.

  Yliopistojen kirjastojen tietokannat ja tiedonhankintasivut

  Jyväskylän yliopiston kirjasto

  Oulun yliopiston kirjasto

  Vaasan yliopiston kirjasto

  LINDA -yliopistokirjastojen yhteinen tietokanta

  Jaa |
  Pikalinkki

  Optima