Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelutaidot

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 16. elokuuta 2017, 11.32

Lainaus 17Yliopisto-opinnoissa tarvitset monenlaisia opiskelutaitoja, joissa kehityt opintojen aikana. Yksi keskeisimmistä opiskelutaidoista on tarkkailla, säädellä ja arvioida omaa oppimista sekä kehittää opiskelutekniikoita. Sopivien ja tehokkaiden opiskelutapojen löytäminen tukee opintojesi edistymistä.

Yliopisto-opinnoissa keskeisiä opiskelutaitoja ovat:

  • tiedonhaun,
  • tieteellisen kirjallisuuden lukemisen,
  • tieteellisen kirjoittamisen,
  • kriittisen ajattelun ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot.

Opinnoissa pyritään teoreettisen tiedon ymmärtämiseen, laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen, asioiden tarkastelemiseen erilaisista näkökulmista ja tiedon soveltamiseen käytännössä. Aikuisopiskelijan vahvuuksia ovat monipuolinen elämänkokemus, pyrkimys ymmärtää oppimaansa ja mahdollisuus soveltaa opittua käytännön tilanteissa.

Voit hyödyntää seuraavia kursseja, materiaaleja ja testejä opiskelutaitojesi arvioinnissa ja kehittämisessä.

Jaa |
Pikalinkki

Optima