Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tenttiminen

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos maanantai 01. kesäkuuta 2015, 15.54

Lainaus 4Tenttiminen on perinteinen yliopisto-opintojen suoritustapa, mutta opintoja voi suorittaa myös monilla muilla tavoilla oppiaineesta riippuen.

  • Tenttipäivät voidaan määritellä opintojaksokohtaisesti tai opiskelija voi tenttiä opintojakson tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, joita järjestetään yleensä kerran kuukaudessa.
  • Myös avoimessa yliopistossa järjestetään yleinen tenttipäivä kerran kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Tenttiin tulee ilmoittautua etukäteen.

Tenttiaika on rajattu ja tenttitilaisuus on valvottu. Tilaisuudessa on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja siihen mennessä tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin. Tentit pidetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Opiskelijalla on mahdollisuus tenttiä myös muulla paikkakunnalla siitä erikseen sovittaessa.

Yliopistokeskuksessa on monissa opinnoissa käytössä verkkotentti, joka mahdollistaa tenttimisen verkossa esimerkiksi kotona omalla tietokoneella. Verkkotentin tavoitteena on edistää monipuolista oppimista, asiantuntijataitoja ja opintojen työelämälähtöisyyttä. Tentissä hyödynnetään esimerkiksi soveltavia tenttikysymyksiä, työelämän ongelmien ratkaisutehtäviä sekä erilaisia aineistoja.

Jaa |
Pikalinkki

Optima