Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tutkintojen suoritusajat

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos keskiviikko 30. tammikuuta 2013, 15.35

Yliopistotutkintojen suoritusajat

Yliopistolakiin perustuen yliopistotutkintojen suoritusajat ovat rajattuja. Tavoitteellinen suoritusaika alemmassa korkeakoulututkinnossa on kolme vuotta ja ylemmässä kaksi vuotta.

  • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.
  • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.
  • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asepalveluksesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta. Enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Yliopisto voi myöntää lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen opiskelijalle, joka ei ole saanut suoritettua tutkintoa määrätyssä ajassa. Lisäaikaa myönnetään, kun opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta.

    Jaa |
    Pikalinkki

    Optima