Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistotutkinnot

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos keskiviikko 30. tammikuuta 2013, 15.35

Yliopistotutkintoja ovat kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tutkinnoille sekä niihin sisältyville opintokokonaisuuksille ja opintojaksoille on määritelty osaamistavoitteet.

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto (180 op), jonka suorittaminen kestää noin kolme vuotta.

Kandidaatin tutkinnon rakenne:

  • Pääaineen perus- ja aineopinnot
  • Sivuaineopinnot
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Yleisopinnot
  • Vapaavalintaiset opinnot

  Maisterin tutkinto on kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettava ylempi korkeakoulututkinto (120-150 op), jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

  Maisterin tutkinnon rakenne:

  • Pääaineen syventävät opinnot
  • Sivuaineopinnot ja / tai vapaavalintaiset opinnot

  Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja, jotka suoritetaan maisterin tutkinnon jälkeen.

  Jaa |
  Pikalinkki

  Optima