Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AHOT

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos maanantai 01. kesäkuuta 2015, 15.01

Lainaus 15Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa niitä käytäntöjä, jotka mahdollistavat opiskelijan erilaisissa tilanteissa hankkiman osaamisen ottamisen osaksi opintoja ja tutkintoa.

AHOT perustuu ajatukseen siitä, että ratkaisevaa on osaaminen, ei se missä ja miten osaaminen on hankittu. Muodollisen koulutuksen ohella osaamista voi syntyä esimerkiksi epävirallisen oppimisen (täydennyskoulutukset, vapaan sivistystyön koulutukset) tai arkioppimisen (työkokemus, harrastuksissa opitut asiat) yhteydessä.

Aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmissa esitettyihin osaamistavoitteisiin. AHOT-menettely käynnistyy opiskelijan aloitteesta ja opiskelijalla on vastuu osaamisensa todentamisesta. Osaamisen osoittaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Tyypillisin tapa on todentaminen erilaisin todistuksin. Muita tapoja ovat mm. portfolio, näyttökoe, tentti, suullinen tai kirjallinen raportti, oppimispäiväkirja tai haastattelu.

  • Tunnustaminen tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista opiskelijan aiemmin hankkimalle osaamiselle. Se johtaa hyväksilukemiseen.
  • Hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa. Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa korvaamisena tai sisällyttämisenä:
    • korvaamisella tarkoitetaan tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla hankitulla osaamisella,
    • sisällyttäminen tarkoittaa muualla hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa, esimerkiksi opintokokonaisuudet sivuaineiksi ja yksittäiset opintojaksot valinnaisiksi opinnoiksi.

AHOT -lomakkeet

Korvaavuuksia haetaan AHOT-lomakkeella:

Jaa |
Pikalinkki

Optima