29.01.2018

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö (aikaisemmin Suomen Yrittäjyysakatemia -säätiö) on perustettu v. 1996. Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimustoimintaa ja korkeakouluopetusta Keski-Pohjanmaalla. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rahoittaa alueen tutkimustoimintaa palvelevia yhteisiä professuureja ja tutkimushankkeita sekä myöntää stipendejä ja apurahoja alueen tutkijoille ja opiskelijoille.

Säätiön asiamiehenä toimii Mikko Viitasalo ja sihteerinä Sari Ojala.