Tutkimuksen teemat ja tieteenalat

Yliopistokeskuksen ja sen kumppaniverkoston tutkimustoiminta edistää alueen ja samalla Suomen elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja. Yliopistokeskus luo uusia käytäntöjä tiedeyhteisön vuorovaikutukselle työ- ja elinkeinoelämän, palvelujen ja paikallisyhteisöjen kanssa. Yliopistokeskuksen tutkimustoiminta on kiinteä osa taustayliopistojen tieteellisen tiedon muodostusta.

Monitieteisen tutkimuksemme teemat:

Osaamisemme ja  tutkimuksemme pohjautuu seuraaviin tieteenaloihin: