16.01.2018

Osallisuus ja hyvinvointi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehittää osallisuutta ja hyvinvointipalveluja monitieteisellä asiantuntemuksella. Yliopistokeskus on keskeinen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisissa kehittämis-, tutkimus- ja koulutusrakenteissa.

Tavoitteena on vaikuttaa kansalaisten terveyden edistämiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, tukien omaehtoisuutta ja ennaltaehkäisyä, hyödyntäen myös hyvinvointiteknologisia ratkaisuja. Älykkäillä lähipalveluilla ja lähidemokratialla varmistetaan alueellista tasavertaisuutta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä keskinäistä huolenpitoa paikallisyhteisöissä.

Osaaminen muodostuu osallistavasta johtamisesta, kansalaisten oman tiedon hyödyntämisestä, fyysisen aktiivisuuden ja sen vaikutusten mittaamisesta ja tietoyhteiskunnan osallistumisen katvealueiden vähentämisestä. Yliopistokeskuksen erityisenä vahvuutena ovat osallisuutta tukevien palvelukonseptien kehittäminen ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevien palveluja ja vaikutusmahdollisuuksia koskeva kriittinen osallistumistutkimus.