16.01.2018

Oppiminen ja koulutus

Oppiminen ja koulutus - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehittää yliopistollisen aikuiskoulutuksen ratkaisuja ja oppimismenetelmiä, informaatioteknologian monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa sekä moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea aikuisopiskelijoille suunnattujen, tarkoituksenmukaisten ja joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää uudenlaisia, tutkimukseen perustuvia palvelukonsepteja aikuiskoulutuksen alueelle. Monitieteinen ja verkostoitunut osaaminen perustuu aikuispedagogian sekä koulutus- ja informaatioteknologian tutkimukseen.

Tutkimuksen kärkiä ovat aikuisten oppimisen, ohjaamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä opetusteknologian ja oppimisympäristöjen tutkimus. Tohtoriopiskelijat kehittävät omien organisaatioidensa toimintaa osana jatko-opintojaan.