Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hankkeita

Jyväskylän yliopiston Converis-tutkimustietojärjestelmä
 • Otsikko KYC yhteistyösopimus kaudelle 2019-2024 | Converis
  Kirjoittaja(t) Risikko, Tanja
  Vuosi 01.01.2019 - 31.12.2024
 • Otsikko Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas | Converis
  Kirjoittaja(t) Kaipainen, Jouni
  Vuosi 01.06.2019 - 31.05.2023
 • Otsikko DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä | Converis
  Kirjoittaja(t) Hakala, Ismo; Hongell, Timo; Kivelä, Ilkka & Tornikoski, Veli-Matti
  Vuosi 01.06.2019 - 31.05.2022
 • Otsikko Biovalley Finland | Converis
  Kirjoittaja(t) Ylä-Kero, Tiina; Rantamäki, Anu; Kaipainen, Jouni; Puolitaival, Emmi & Risikko, Tanja
  Vuosi 01.06.2019 - 31.05.2022
 • Otsikko Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa johtamien professorien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet | Converis
  Kirjoittaja(t) Risikko, Tanja; Asplund, Tina; Hakala, Ismo & Matthies, Aila-Leena
  Vuosi 01.01.2017 - 31.12.2021
 • Otsikko Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth | Converis
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Vuosi 01.01.2019 - 31.12.2021
 • Otsikko TEHO - Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi | Converis
  Kirjoittaja(t) Hakala, Ismo; Klemets, Joakim & Määttälä, Jukka
  Vuosi 01.08.2018 - 31.07.2021
 • Otsikko Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva | Converis
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 01.09.2019 - 28.05.2021
 • Otsikko Green Bioraff Solutions GBS | Converis
  Kirjoittaja(t) Asplund, Tina
  Vuosi 01.05.2018 - 30.04.2021
 • Otsikko WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä | Converis
  Kirjoittaja(t) Tynjälä, Pekka & Lempiäinen, Henna
  Vuosi 01.05.2018 - 30.04.2021
 • Otsikko DUDE - Do yoUr own DiligencE | Converis
  Kirjoittaja(t) Hakala, Ismo & Määttälä, Jukka
  Vuosi 01.04.2018 - 31.12.2020
 • Otsikko Laajan alueen ympäristön monitorointiverkko | Converis
  Kirjoittaja(t) Hakala, Ismo; Hakala, Ismo; Kivelä, Ilkka & Hongell, Timo
  Vuosi 01.06.2018 - 31.12.2020
 • Otsikko Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma | Converis
  Kirjoittaja(t) Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Vuosi 01.01.2017 - 31.12.2020
 • Otsikko #Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa | Converis
  Kirjoittaja(t) Kniivilä-Kupila, Terhi
  Vuosi 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Otsikko Englanninkielisen opetuksen valmistelu | Converis
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Vuosi 01.09.2019 - 31.12.2020
 • Otsikko Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa | Converis
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 01.08.2018 - 31.12.2020
 • Otsikko The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen | Converis
  Kirjoittaja(t) Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Vuosi 02.04.2019 - 31.12.2020
 • Otsikko En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet | Converis
  Kirjoittaja(t) Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Vuosi 01.05.2019 - 31.12.2020
 • Otsikko Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin | Converis
  Kirjoittaja(t) Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Vuosi 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Otsikko HAVINA - Yhteisöllisyyttä ja analytiikkaa tukeva hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö | Converis
  Kirjoittaja(t) Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Vuosi 01.11.2017 - 31.10.2020
 • Otsikko AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande | Converis
  Kirjoittaja(t) Kivinen, Paula
  Vuosi 01.11.2017 - 31.10.2020
 • Otsikko Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä | Converis
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Vuosi 01.03.2020 - 30.09.2020
 • Otsikko Science Meet Business Kokkola -seminaari | Converis
  Kirjoittaja(t) Harald, Mari & Kivinen, Paula
  Vuosi 01.12.2019 - 30.06.2020
 • Otsikko Villit planeetat-tiedekerho | Converis
  Kirjoittaja(t) Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Vuosi 29.04.2019 - 31.05.2020
 • Otsikko Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla | Converis
  Kirjoittaja(t) Rosenqvist, Olli; Harald, Mari; Kivinen, Paula; Louhivuori, Tarja & Aittola, Marko
  Vuosi 01.01.2020 - 30.04.2020
 • Otsikko Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! - verkostohanke 15 op | Converis
  Kirjoittaja(t) Kniivilä-Kupila, Terhi
  Vuosi 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Otsikko Toiminnallista matematiikkaa alakouluun 15 op - verkostohanke | Converis
  Kirjoittaja(t) Kniivilä-Kupila, Terhi
  Vuosi 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Otsikko Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston sähköinen julkaiseminen | Converis
  Kirjoittaja(t) Hyttinen, Pertti
  Vuosi 01.01.2019 - 31.12.2019
 • Otsikko Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana | Converis
  Kirjoittaja(t) Kniivilä-Kupila, Terhi & Skog, Anette
  Vuosi 01.05.2018 - 31.12.2019
 • Otsikko KUMOKI – Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetusryhmässäni | Converis
  Kirjoittaja(t) Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Vuosi 28.04.2018 - 31.12.2019
 • Otsikko PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa | Converis
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Vuosi 01.01.2017 - 31.07.2019
 • Otsikko NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle | Converis
  Kirjoittaja(t) Jokela, Anne; Harald, Mari; Louhivuori, Tarja & Kivinen, Paula
  Vuosi 01.09.2018 - 30.04.2019
 • Otsikko TELAKKA | Converis
  Kirjoittaja(t) Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Vuosi 02.01.2017 - 30.04.2019
 • Otsikko KokkoGrow | Converis
  Kirjoittaja(t) Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Vuosi 01.02.2018 - 30.04.2019
 • Otsikko KASE Kasvuohjelma Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän kasvuun varautuminen Kaustisen seudulla ja osaavan työvoiman hankinnan kokeilu | Converis
  Kirjoittaja(t) Rosenqvist, Olli; Rosenqvist, Olli & Louhivuori, Tarja
  Vuosi 01.11.2018 - 30.04.2019
 • Otsikko Pohjanmaan lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen | Converis
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena; Alho, Sirkka; Viitasalo, Katri & Svenlin, Anu-Riina
  Vuosi 01.08.2017 - 31.12.2018
 • Otsikko The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun! | Converis
  Kirjoittaja(t) Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi; Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Vuosi 31.05.2017 - 31.12.2018
 • Otsikko Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin toteuttamisen AIKO-hanke | Converis
  Kirjoittaja(t) Ylä-Kero, Tiina; Kaipainen, Jouni & Aittola, Marko
  Vuosi 10.08.2018 - 31.12.2018
 • Otsikko Palvelulupauksen toteutuminen sote-rakenteissa - maaseutunäkökulma. | Converis
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Vuosi 01.09.2017 - 31.08.2018