Strategia

Yliopistokeskuksen strategia on laadittu koko yliopistokeskusta koskevaksi yhteistyössä taustayliopistojen, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa.

Strategia ohjaa yliopistokeskuksen vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa. Yliopistokeskuksen johtokunta on hyväksynyt strategian 16.12.2019.

 

Strategia 2015-2020