09.11.2018

Strategia

Yliopistokeskuksen strategia on laadittu koko yliopistokeskusta koskevaksi yhteistyössä taustayliopistojen, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa.

Strategia ohjaa yliopistokeskuksen vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa. Yliopistokeskuksen johtokunta on hyväksynyt strategian 9.12.2014.

Strategia 2015-2020