Työnhaun asiakirjat

Hakiessasi avoimena olevaa työpaikkaa toimita työhakemus joko paperilla tai sähköisesti sen mukaan, mitä hakukuulutuksessa on pyydetty. Piilotyöpaikkoihin osoitettava avoin hakemus on puolestaan lähempänä markkinointikirjettä kuin muodollista hakemusta. Liitä työhakemuksen liitteeksi aina ansioluettelo eli CV.

Millainen on hyvä työhakemus?

 • Kirjoita siisti, jäsennelty ja ytimekäs työhakemus.
 • Tekstin on oltava kieliopillisesti virheetöntä.
 • Hakemus rakentuu hakukuulutuksen perusteella; vastaa hakemuksellesi työnantajan tarpeeseen.
 • Kerro vakuuttavasti, miksi sinä olisit paras henkilö kyseiseen tehtävään.
 • Välitä aktiivinen ja innostunut kuva itsestäsi.

Hakemusmallin asetteluineen löydät tästä. Jokainen hakemus on kuitenkin aina erilainen ja haettavan työpaikan mukainen. Et siis voi hakea yhdellä hakemuksella useisiin eri tehtäviin. Työnantajat ovat harjaantuneita huomaamaan, milloin hakemus on tehty liukuhihnalla, ja milloin on oikeasti panostettu kyseiseen työpaikkaan.

Avoin hakemus - piilotyöpaikat

Avointa hakemusta käytetään silloin, kun otat työnantajaan yhteyttä oma-aloitteisesti, ilman että työnantaja olisi julkisesti laittanut työpaikan hakuun. Avoimen hakemuksen tekeminen vaatii perehtymistä työnantajaan. Selvitä siis mahdollisimman tarkasti ne tehtävät, joista olet kiinnostunut, sekä oikeat henkilöt, joille hakemuksen osoitat. Avoin hakemus edellyttää myös suoraa yhteydenottoa joko ennen tai jälkeen hakemuksen lähettämisen.

Millainen on hyvä avoin hakemus?

 • Hyvä avoin hakemus on lyhyt, ytimekäs ja jäsennelty.
 • Liitä hakemukseen lähettäjän ja vastaanottajan nimi- ja yhteystiedot.
 • Kerro kiinnostuksistasi, tarjoamastasi osaamisesta sekä omista taustoistasi.
 • Päätä hakemus kertomalla, milloin ja kuinka otat yhteyttä uudestaan.
 • Esitä toive henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Katso avoimen hakemuksen sisältö.

CV eli ansioluettelo

Hakemus ja CV muodostavat parin. CV:ssä tuot esiin henkilökohtaisen toimintahistoriasi: mikä on koulutuksesi, mitä osaat ja mitä olet tehnyt. CV:täkin täytyy räätälöidä haettavan työpaikan mukaan.

Millainen on hyvä CV?

 • Hyvä CV on lyhyt, ytimekäs ja ajan tasalla.
 • Pyri pitämään CV:si lyhyenä; sopiva pituus on 1-2 sivua.
 • Ulkoasun on oltava siisti.
 • CV:n aikajärjestys on nykyisestä menneeseen, ja se etenee loogisesti väliotsikoihin jaoteltuna.
 • Kerro kaikki oleellinen osaamisestasi ja kokemuksestasi.
 • Nosta haettavan työpaikan kannalta merkittävää työkokemusta enemmän esille.
 • Vältä toistamasta hakemuksessa ja CV:ssä samoja asioita samoin ilmaisuin.