17.01.2018

Työnhaun asiakirjat

Avoimiin työpaikkoihin osoitettava työhakemus toimitetaan joko paperilla tai sähköisesti sen mukaan, mitä hakukuulutuksessa on pyydetty. Piilotyöpaikkoihin osoitettava avoin hakemus on puolestaan lähempänä markkinointikirjettä kuin muodollista hakemusta. Sekä perinteisen työhakemuksen että avoimen työhakemuksen liitteeksi liitetään ansioluettelo eli CV.

Hyvän työhakemuksen muotovaatimukset

Hyvä työhakemus on siisti, jäsennelty ja ytimekäs. Hakemustekstin on myös oltava kieliopillisesti virheetöntä. Työhakemus rakentuu hakukuulutuksen perusteella; vastaat siis omalla hakemuksellesi työnantajan tarpeeseen. Työhakemuksessa pitää pystyä vakuuttavasti kertomaan, miksi sinä olisit paras henkilö kyseiseen tehtävään, mutta tämä on tehtävä totuudenmukaisesti. Hakemuksen kautta sinun on kyettävä välittämään aktiivinen ja innostunut kuva itsestäsi.

Tarkemman hakemusmallin asetteluineen löydät tämän linkin takaa, mutta muista, että jokainen hakemus on aina erilainen ja haettavan työpaikan mukainen. Et siis voi hakea yhdellä hakemuksella useisiin eri tehtäviin; työnantajat ovat harjaantuneita huomaamaan, milloin hakemus on tehty liukuhihnalla, ja milloin hakija on puolestaan oikeasti panostanut kyseisen työpaikan hakemiseen.

Piilotyöpaikan hakeminen – avoin hakemus

Avointa hakemusta käytetään silloin, kun otat työnantajaan yhteyttä oma-aloitteisesti, ilman että työnantaja olisi julkisesti laittanut työpaikan hakuun. Avoimen hakemuksen tekeminen vaatii perehtymistä työnantajaan. Selvitä siis mahdollisimman tarkasti ne tehtävät, joista olet kiinnostunut, sekä oikeat henkilöt, joille hakemuksen osoitat. Avoin hakemus edellyttää myös suoraa yhteydenottoa joko ennen tai jälkeen hakemuksen lähettämisen.

Hyvä avoin hakemus on lyhyt, ytimekäs ja jäsennelty. Liitä hakemukseen lähettäjän ja vastaanottajan nimi- ja yhteystiedot. Kerro kiinnostuksesi taustoista, tarjoamastasi osaamisesta sekä omista taustoistasi. Päätä hakemus kertomalla, milloin ja kuinka otat yhteyttä uudestaan, sekä esitä toive henkilökohtaisesta tapaamisesta. Avoimen hakemuksen sisältö.

CV eli ansioluettelo

Hakemus ja CV muodostavat parin. CV:ssä tuot esiin henkilökohtaisen toimintahistoriasi: mikä on koulutuksesi, mitä osaat ja mitä olet tehnyt. CV:täkin täytyy räätälöidä haettavan työpaikan mukaan.

Hyvä CV on lyhyt ja ytimekäs ja tietenkin myös ajan tasalla. Pyri pitämään CV:si lyhyenä; sopiva pituus on 1-2 sivua. Ulkoasun on oltava siisti. CV:n aikajärjestys on nykyisestä menneeseen, ja se etenee loogisesti väliotsikoihin jaoteltuna.

CV:ssäkin sinun olisi kyettävä herättämään työnantajan kiinnostus. Kerro kaikki oleellinen osaamisestasi ja kokemuksestasi. Voit nostaa haettavan työpaikan kannalta merkittävää työkokemusta enemmän esille. Vältä toistamasta hakemuksessa ja CV:ssä samoja asioita samoin ilmaisuin