17.01.2018

Työnhaku

Yliopistokeskus on järjestänyt vuodesta 2009 lähtien ostopalveluna Akateemisten urasuunnittelu -palvelua. Palvelun järjestämisen myötä saamiemme kokemustemme perusteella olemme koonneet alle keskeisimmät työnhakua koskevat seikat.

Akateemisen työnhaku – työnhaun kanavat

Aikuisopiskelijat ovat usein jo opiskeluaikanaan mukana työelämässä, mutta työnhaku on väistämättä ajankohtaista itse kullekin jossakin vaiheessa työuraa. Akateemisesti koulutettujen työnhakuprosessissa on hyvä ottaa huomioon joitakin erityispiirteitä.

Vain kolmasosa työpaikoista tulee julkiseen hakuun eli avoimien työpaikkojen seurantaa ei voi jättää vain työvoimatoimiston Internet-sivujen tai lehti-ilmoitusten seuraamisen varaan. Ns. piilotyöpaikkojen löytäminen vaatii kunnollista paneutumista työnhakuprosessiin. Piilotyöpaikkojen löytämisessä olennaista on tuntea oman ammattialan toimijat alueella. Myös verkostojen merkitys on suuri: kerro siis työllistymistoiveistasi avoimesti ihmisille ja verkostoidu!

Avoimien työpaikkojen ja piilotyöpaikkojen lisäksi töitä voi löytää myös työnvälityspalveluita tarjoavien yritysten kautta. Rekisteröityminen työnhakijaksi myös heidän järjestelmiinsä kannattaa. Lyhyisiin sijaisuuksiin tai muihin määräaikaisuuksiin kannattaa tarttua, ja asennoitua niihin ennen kaikkea mahdollisuuksina, sillä ne vievät hyvin usein eteenpäin.

Muista myös vierailla sinua kiinnostavien työnantajien verkkosivuilla – niiden kautta saa usein ensimmäisenä tiedon avoimina olevista työpaikoista. Suurimmilla työnantajilla on myös omat verkkolomakkeensa, joiden kautta voi ilmaista kiinnostuksensa kyseistä työnantajaa kohtaan. Näiden niin sanottujen avoimien hakemusten merkitys työllistymiselle on erittäin suuri erityisesti piilotyöpaikkoihin työllistymisessä.

Hyvin pohjustettu on puoliksi tehty – valmistelut ennen työnhakua

Oman osaamisen tunnistaminen on kriittisen tärkeä asia. Prosessoi siis omaa osaamistasi huolella. Kun tunnet oman osaamisesi, osaat kertoa siitä vakuuttavasti myös mahdolliselle työnantajalle. Osaamisen tunnistamiseen kuuluu myös omien kehittämistarpeiden pohdinta. Oman osaamisen tunnistaminen lähtee työnhakijasta itsestään, mutta tukena tässä prosessissa voi käyttää mm. Aarresaaren urasuunnitteluoppaan osaamisen tunnistamiseen liittyviä osioita.

Akateemisesti koulutetut työllistyvät usein varsin laajalle alueelle omien valintojensa ja kiinnostuksen kohteidensa perusteella. Tämä valinnanvapaus voi myös hämärtää mahdollisten työpaikkojen hahmottamista. Vaikka olisitkin suorittanut tutkintosi jotain tiettyä professiota silmällä pitäen, ole myös avoin täysin uusille vaihtoehdoille ja mahdollisuuksille. Yhä useammin työnantajat edellyttävät hakijoiltaan ylempää korkeakoulututkintoa tutkintoaloja sen enempää rajaamatta. Onkin siis tärkeää suunnata työnhakuaan oman osaamisen, omien uratoiveiden ja osin myös työmarkkinatilanteen mukaisesti.