Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmat / maisteriopinnot ovat maisterin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia. Niihin haetaan soveltuvan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon tai tiedekunnan määräämien pohjaopintojen perusteella. Soveltuva alempi korkeakoulututkinto on kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto valintaperusteista riippuen.

Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriohjelmat ovat aikuisille suunnattuja joustavia koulutuksia, joissa voit rakentaa itsellesi sopivan opintopolun. Opiskeluaika on noin 2-4 v. Lähes kaikissa maisteriohjelmissamme opiskelu työn ohessa onnistuu.