Avoimen yliopiston väylä

Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa hakemista yliopiston perustutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakijalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Väylän kautta voit hakea suorittamaan pelkästään kandidaatin tutkintoa tai kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu yleensä hakupapereiden perusteella, avoimen yliopisto-opintojen laajuus, soveltuvuus ja opintomenestys huomioiden. Lisäksi voi olla soveltuvuusarviointi.

Kaikkiin yliopistokoulutuksiin ei voi hakea väylän kautta. Tiedekunnat ovat useimmiten määritelleet myös kiintiön, kuinka monta opiskelijaa valitaan väylän kautta vuosittain.

Vaadittavien pohjaopintojen määrä vaihtelee yliopistoittain, tiedekunnittain ja oppiaineittain. Pääsääntöisesti edellytetään avoimen yliopiston opintoja noin 100 opintopistettä kahdessa oppiaineessa.

    • Haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 op laajuinen opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot) ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 op laajuinen opintokokonaisuus (perusopinnot). Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
    • Lisäksi voidaan edellyttää kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Lisätietoa avoimen yliopiston väylästä