Tiedonhaku

Tiedonhaun taidot ovat tärkeitä opiskelu- ja työelämätaitoja. Yliopisto-opinnoissa keskeistä on lähdekriittisyys eli tiedonlähteiden arviointi.

Tiedonhaun taidot

  • oikeiden tietokantojen ja tietolähteiden löytäminen
  • lähteiden tieteellisyyden ja luotettavuuden kriittinen arviointi
  • lähteiden soveltuvuuden arviointi suhteessa tiedontarpeeseen
  • olennaisiin lähteisiin keskittyminen
  • tiedonlähteiden ja viittausten merkitseminen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Tietokannat sisältävät tieteellisyydeltään eritasoisia aineistoja. Referee-menettelyn (vertaisarvioinnin) läpikäyneet artikkelit ja julkaisut ovat tieteellisesti tasokkaimpia. Arvioinnin tekevät julkaisusarjan toimitus ja sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat.

Tiedonhaun yleisopas

  • Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkomateriaali, joka opastaa sinua tiedonhaun perusteissa.

Yliopistojen kirjastojen tietokannat

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Oulun yliopiston kirjasto

Vaasan yliopiston kirjasto

MELINDA -yliopistokirjastojen yhteinen tietokanta