Opiskelu verkossa

Lähi- ja etäopiskelun lisäksi opiskelet myös verkossa, joka tuo joustavuutta opintoihisi.

Verk­ko-opis­ke­lun jär­jes­tel­miä:

Verk­ko-opis­kelutapoja:

Verkkoluennot: 

  • Voit seurata suoraa verkkoluentoa omalta tietokoneeltasi. Verkkoluentoja myös nauhoitetaan tallenteiksi myöhempää katselua varten.

Ryhmätyöskentely verkossa: 

  • Verkossa pääset työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa kehitetään erilaisia verkkovälitteisiä ryhmätyömenetelmiä.

Verkkotentti: 

  • Verkkotentin teet verkko-oppimisympäristössä (esim. Moodle) kotona omalla tietokoneella. Verkkotentti edistää asiantuntijataitojasi ja työelämälähtöisyyttä. Tentissä on esim. soveltavia tenttikysymyksiä, työelämän ongelmien ratkaisutehtäviä sekä erilaisia aineistoja.