15.01.2018

Opiskelu verkossa

Lähi- ja etäopiskelun lisäksi opiskelu tapahtuu myös verkossa. Verkkotyöskentelyssä käytetään pääasiassa suljettua Optima tai Moodle –oppimisympäristöä, johon opiskelijat saavat tunnukset.

  • Verkkoluennot: Suorat  videoluennot  välitetään joko streaming –tekniikalla tai Adobe Connect –verkkokokousjärjestelmän kautta. Verkkoluentoja myös nauhoitetaan tallenteiksi myöhempää katselua varten.
  • Webinaarit eli ryhmätyöskentely verkossa: Verkko-opinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ja opettajien väliseen vuorovaikutukseen ja pyritään kehittämään erilaisia verkkovälitteisiä ryhmätyömenetelmiä.
  • Verkkotentti: Verkkotentissä tentti tehdään verkko-oppimisympäristön kautta, esim. kotona omalla tietokoneella.