Opiskelutaidot

Yliopisto-opinnoissa tarvitset monenlaisia opiskelutaitoja, joissa kehityt opintojen aikana. Yksi keskeisimmistä opiskelutaidoista on tarkkailla, säädellä ja arvioida omaa oppimista sekä tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Opiskelutaitoja ovat:

  • tiedonhakutaidot
  • kirjallisuuden lukeminen
  • kirjoittaminen
  • argumentointi
  • kriittinen ajattelu
  • vuorovaikutustaidot
  • viestintätaidot
  • verkko-opiskelun taidot
  • ajankäytön suunnittelu
  • itsearviointi

Yliopisto-opinnoissa tavoitteena on teoreettisen tiedon ymmärtäminen, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, asioiden tarkasteleminen erilaisista näkökulmista ja tiedon soveltaminen. Aikuisopiskelijan vahvuuksia ovat monipuolinen elämänkokemus, pyrkimys ymmärtää oppimaansa ja tarve soveltaa opittua.

Hyödynnä seuraavia vinkkejä opiskelutaitojesi arvioinnissa ja kehittämisessä.