15.01.2018

Yliopistotutkinnot

Yliopistotutkintoja ovat kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tutkinnoille sekä niihin sisältyville opintokokonaisuuksille ja opintojaksoille on määritelty osaamistavoitteet.

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto (180 op), jonka suorittaminen kestää noin kolme vuotta.

Kandidaatin tutkinnon rakenne:

  • Pääaineen perus- ja aineopinnot
  • Sivuaineopinnot
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Yleisopinnot
  • Vapaavalintaiset opinnot

Maisterin tutkinto on kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettava ylempi korkeakoulututkinto (120-150 op), jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

Maisterin tutkinnon rakenne:

  • Pääaineen syventävät opinnot
  • Sivuaineopinnot ja / tai vapaavalintaiset opinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja, jotka suoritetaan maisterin tutkinnon jälkeen.