Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu perustuu omiin opiskelutavoitteisiisi ja opintojen yleisiin tavoitteisiin. Suunnitteluun sisältyy mm. yliopisto-opiskeluun perehtymistä, tavoitteiden asettamista, opintojen ja opiskelutapojen valintaa, opintojen aikatauluttamista ja niiden etenemisen seurantaa.

Aikuisopiskelijoiden koulutus-, työ- ja elämänkokemukset sekä elämäntilanteet ovat yksilöllisiä ja siksi myös opintojen suunnittelusi lähtee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisesta. HOPSissa huomioit omat lähtökohtasi, tarpeesi, tavoitteesi ja elämäntilanteesi.

Opintojen suunnitteluun saat ohjausta yliopistokeskuksen opinto-ohjaajilta.

Aloita yliopisto-opiskeluun perehtyminen tutustumalla opiskelusanastoon.