15.01.2018

AHOT

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

  • Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.
  • Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

AHOT perustuu ajatukseen siitä, että ratkaisevaa on osaaminen, ei se missä ja miten osaaminen on hankittu. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea virallisessa koulutuksessa (pääsääntöisesti korkeakouluissa) hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin virallisessa koulutuksessa (esimerkiksi työkokemus, harjoittelu) hankitun osaamisen perusteella.

Aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmissa esitettyihin osaamistavoitteisiin. AHOT-menettely käynnistyy opiskelijan aloitteesta ja opiskelijalla on vastuu osaamisensa todentamisesta. Osaamisen osoittaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Tyypillisin tapa on todentaminen erilaisin todistuksin. Muita tapoja ovat mm. portfolio, näyttökoe, tentti, suullinen tai kirjallinen raportti, oppimispäiväkirja tai haastattelu.

AHOT -lomakkeet

Korvaavuuksia haetaan AHOT-lomakkeella:

Jyväskylän yliopiston AHOT-periaatteet

Jyväskylän yliopiston AHOT-lomakkeet:

  • Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen -verkkolomakkeella.
  • Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen -verkkolomakkeella tai word-lomakkeella

Vaasan yliopiston AHOT-lomakkeet ja -periaatteet

Oulun yliopiston AHOT-lomakkeet ja -periaatteet