AHOT

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

  • Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.
  • Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

AHOT perustuu ajatukseen siitä, että ratkaisevaa on osaamisesi, ei se missä ja miten se on hankittu. Osaamistasi voidaan hyväksilukea virallisessa koulutuksessa (pääsääntöisesti korkeakouluissa) hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin virallisessa koulutuksessa (esimerkiksi työkokemus, harjoittelu) hankitun osaamisesi perusteella.

Aiemmin hankittua osaamistasi arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmien osaamistavoitteisiin. AHOT-menettely käynnistyy aloitteestasi ja sinulla on vastuu osaamisesi todentamisesta. Voit osoittaa osaamisesi eri tavoin. Tyypillisin tapa on todentaminen erilaisin todistuksin. Muita tapoja ovat mm. portfolio, näyttökoe, tentti, suullinen tai kirjallinen raportti, oppimispäiväkirja tai haastattelu.

AHOT -lomakkeet

Korvaavuuksia haetaan AHOT-lomakkeella:

Jyväskylän yliopisto

AHOT-periaatteet

AHOT-lomakkeet:

  • Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen -verkkolomakkeella.
  • Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen -verkkolomakkeella.

Vaasan yliopisto

AHOT-lomakkeet ja -periaatteet

Oulun yliopisto

AHOT-lomakkeet ja -periaatteet