18.01.2018

Yhteisöllisyys

Opiskelua edistävät tiedeyhteisö ja opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki. Vuorovaikutus opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa tukee hyvinvointia. Kannustavat opiskelukaverit on myös yksi tärkeimmistä oppimista edistävistä tekijöistä.

Ota selvää, kokoontuuko omassa oppiaineessasi tuutoriryhmä. Etäopiskelijoiden kannattaa käyttää verkkotuutoroinnin ja sosiaalisen median mahdollisuudet hyödyksi. Opintosuoritusten tekeminen esimerkiksi ryhmä- tai paritöinä on yksi tapa syventää omaa oppimista ja olla vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Näkökulmien ja kokemusten jakaminen ryhmässä rikastuttaa opiskelua - ryhmä tsemppaa eteenpäin. Yhteisöllisyyttä edistävät myös osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Opiskelijajärjestöt

Chydisco

Chydisco on yliopistokeskuksen luokanopettajaksi opiskelevien yhdistys, joka edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja parantaa heidän toimintaedellytyksiään. Yhdistys järjestää vapaa-ajantoimintaa ja pitää yllä yhteyksiä opettajakunnan ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys rahoittaa toimintansa saamillaan lahjoituksilla sekä keräyksillä.

Sosiaalinen media

Puurratko yksin, kaipaatko keskustelua? Vertaistukea on saatavilla verkossakin. Opintoihin liittyvää tietoa ja opiskelijakokemuksia voi jakaa sosiaalisen median kautta.

Facebook: