18.01.2018

Opiskelumotivaatio

Aikuisopiskelijoilla on erilaisia motiiveja opiskella, esimerkiksi uuden oppiminen, itsensä kehittäminen, pätevyyden osoittaminen, arvostuksen saaminen tai elämänmuutoksen toteuttaminen. Motivaatio opiskella vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteen, hyvinvoinnin tai oppiaineen sisältöjen mukaan. Motivaatiota edistävät omakohtainen kiinnostus aiheeseen, henkilökohtaisesti merkitykselliset tavoitteet ja onnistumisen kokemukset opiskelussa.

Ei ole mitenkään tavatonta, että motivaatiota jossakin opintojen vaiheessa joutuu etsiskelemään. Motivaation katoaminen näkyy usein aikaansaamattomuutena. Opiskelutehtäviä siirretään eteenpäin ja  tenttiin lukeminen jätetään viime hetkeen. Herkemmin lykätään vaikeita opiskelutehtäviä, jotka eivät ole  riittävän mielenkiintoisia tai merkityksellisiä. Myös kiire, liian korkeat odotukset tai epävarmuus omasta suoriutumisesta voivat saada viivyttelemään tehtävän aloittamista.

Henkilökohtaiset tavoitteet

Modernin motivaatiokäsityksen mukaan henkilökohtaiset tavoitteet ovat tärkeitä motivaation ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Ohjaat opiskeluasi asettamalla itsellesi opiskelutavoitteita, suunnittelemalla toimia niiden saavuttamiseksi ja arvioimalla, kuinka hyvin saavutit tavoitteesi. Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisiin tavoitteisiisi.

Voit vahvistaa opiskelumotivaatiotasi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Aseta opiskelutavoitteita, jotka ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeitä ja merkityksellisiä.
  • Aseta sopivan haasteellisia opiskelutavoitteita, jotka arvioit pystyväsi saavuttamaan.
  • Sitoudu tavoitteisiisi.
  • Luota kykyihisi saavuttaa asettamasi tavoitteet.
  • Pohdi opintojen merkitystä elämällesi, työllesi tai kehityksellesi.
  • Palkitse itsesi tavoitteiden saavuttamisesta. Pienistäkin aikaansaannoksista kannattaa olla ylpeä.

Lähteet:

Inkinen, M., Mikkonen, J, Heikkilä A., Tukiainen, M, & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.

Nurmi, J-E., & Salmela-Aro, K. 2005. Modernin motivaatiopsykologian perusta ja käsitteet. Teoksessa Nurmi, J-E, & Salmela-Aro (toim.) Mikä meiltä liikuttaa? Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.