Opiskelumotivaatio

Aikuisopiskelijoilla on erilaisia motiiveja opiskella, esimerkiksi uuden oppiminen, itsensä kehittäminen, pätevyyden hankkiminen, tutkinnon saavuttaminen, ammatinvaihto tai elämänmuutoksen toteuttaminen. Motivaatiotasi tukevat kiinnostuksesi aiheeseen, henkilökohtaisesti merkitykselliset tavoitteesi ja myönteiset opiskelukokemuksesi.

Ei ole mitenkään tavatonta, että joudut etsimään motivaatiotasi jossakin opintojen vaiheessa. Motivaation katoaminen näkyy usein aikaansaamattomuutena. Saatat siirtää opiskelutehtäviä eteenpäin tai jättää tentiin lukemisen viime hetkeen. Etenkin vaikealta tuntuvat opiskelutehtävät helposti siirtyvät, jos ne eivät ole riittävän mielenkiintoisia. Myös kiire, liian korkeat odotukset tai epävarmuus omasta osaamisestasi voivat saada sinut viivyttelemään.

Henkilökohtaiset tavoitteet

Modernin motivaatiokäsityksen mukaan henkilökohtaiset tavoitteet ovat erittäin tärkeitä motivaation ylläpitämisessä. On siis tärkeää, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisiin tavoitteisiisi.

Vahvista opiskelumotivaatiotasi esim. seuraavilla keinoilla:

  • Aseta opiskelutavoitteita, jotka ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeitä ja merkityksellisiä.
  • Aseta sopivan haasteellisia opiskelutavoitteita, jotka arvioit pystyväsi saavuttamaan.
  • Sitoudu tavoitteisiisi.
  • Luota kykyihisi saavuttaa asettamasi tavoitteet.
  • Pohdi opintojen merkitystä elämällesi, työllesi tai kehityksellesi.
  • Palkitse itsesi tavoitteiden saavuttamisesta. Pienistäkin aikaansaannoksista kannattaa olla ylpeä.

Lähteet:

Inkinen, M., Mikkonen, J, Heikkilä A., Tukiainen, M, & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.

Nurmi, J-E., & Salmela-Aro, K. 2005. Modernin motivaatiopsykologian perusta ja käsitteet. Teoksessa Nurmi, J-E, & Salmela-Aro (toim.) Mikä meiltä liikuttaa? Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.