18.01.2018

Opiskelu, työ ja perhe

Aikuisopiskelijalle on usein haasteellista sovittaa yhteen opiskelu, työ, perhe ja vapaa-aika. Toimiminen samanaikaisesti opiskelijan, työntekijän ja vanhemman roolissa kuormittaa, koska aika ja voimavarat ovat rajalliset. Toisaalta eri roolit tukevat toisiaan tuoden voimavaroja arkeen. Opinnoissasi oppimiasi asioita voit soveltaa esimerkiksi työssäsi. Myös onnistumiset opinnoissa tuovat positiivista energiaa muille elämänalueille.

Opiskelun ja muiden elämänalueiden yhteensovittaminen

Yliopistokeskuksen opinnoissa panostetaan joustaviin opiskelutapoihin ja yksilölliseen ohjaukseen, jotka auttavat sinua yhdistämään opiskelun muuhun elämään. Realistinen ajankäytön suunnittelu on tärkein keino elämänalueiden yhteensovittamiseksi. Arvioi realistisesti, kuinka paljon pystyt käyttämään aikaa opiskeluun ja mistä aika siihen löytyy. Sinä tunnet itse parhaiten arkesi vaatimukset.

Vinkkejä opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiseen

  • Hyödynnä joustavia opiskelutapoja ja teknologiaa opinnoissasi.
  • Opiskele omaan tahtiisi.
  • Aseta sopivia opiskelutavoitteita, jotka koet mahdollisiksi saavuttaa omassa arjessasi.
  • Älä vaadi itseltäsi liian suuria saavutuksia opinnoissa.
  • Hyödynnä joustavia työaikajärjestelyjä.
  • Priorisoi tekemisiäsi. Aina aika ei riitä kaikkeen.
  • Jätä riittävästi aikaa levolle ja palautumiselle.
  • Jaa opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita läheisten, ystävien ja opiskelukaverin kanssa.