18.01.2018

Ajankäytön suunnittelu

Itsenäinen opiskelu edellyttää hyvää ajankäytön suunnittelua. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on ajanhallinnan perustyöväline. Hopsissa suunnittelet mitä, miten ja missä aikataulussa aiot opiskella.

Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun suunnittelun oman aikataulun mukaan

Sopiva opintojen määrä

Yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 tunnin työpanosta. Kokopäiväisesti opiskellen opintoja suoritetaan keskimäärin noin 60 opintopistettä lukuvuodessa.  Nämä ovat laskennallisia ja suuntaa antavia opintojen mitoituksia.

Sopiva opintomäärä on yksilöllinen riippuen opintojen sisällöstä, omista tavoitteistasi ja elämäntilanteestasi. Aikuisopiskelija opiskelee usein työn ja perheen ohessa, jolloin opintojen edistyminen voi olla hitaampaa. Opiskelun pitäisi mahtua arkeesi ja myös muille elämänalueille on varattava riittävästi aikaa.

Vinkkejä ajankäytön suunnitteluun

Ajankäytön suunnittelussa on hyvä huomioida seuraavia asioita:

  • Aseta pieniä lyhyen aikavälin välitavoitteita, jotka aikataulutat selvästi.
  • Tee realistinen suunnitelma siitä, mitä teet kunakin päivänä tai viikkona ja mihin aikaan työskentelet. Säännöllisyys on tärkeää, jotta opinnot etenevät.
  • Tee suunnitelmastasi joustava. Liian tiukka aikataulu ja kohtuuttomat tavoitteet voivat johtaa uupumiseen.
  • Arvioi, kuinka paljon aikaa esimerkiksi tenttiin valmistautuminen tai oppimistehtävän tekeminen vie sinulta. Ota huomioon kirjojen hankintaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen kuluva aika sekä omat opiskelutapasi.
  • Aikaa kuluu enemmän, mitä vieraampi käsiteltävä asia on tai mitä kauemmin opiskelusta on kulunut aikaa.
  • Osallistu yhteisöllisiin opiskelutapoihin, jolloin saat selkeän aikataulun ja tukea ryhmätyöskentelystä.
  • Anna aikaa oppimiselle, sillä asioiden syvällinen ymmärtäminen vaatii aikaa. Kiireessä opitut asiat unohtuvat helposti.
  • Keskity yhteen tehtävään kerrallaan. Jos tehtävät ovat kasaantuneet, aloita tärkeimmästä ja kiireellisimmästä opiskelutehtävästä.