Ajankäytön suunnittelu

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on ajanhallinnan perustyöväline. Hopsissa suunnittelet mitä, miten ja missä aikataulussa aiot opiskella.

Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun oman aikataulusi mukaan.

Sopiva opintojen määrä

Yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 tunnin työpanosta. Kokopäiväisesti opiskellen opintoja tehdään noin 60 opintopistettä lukuvuodessa. 

Sopiva opintomäärä on kuitenkin yksilöllinen riippuen opintojen sisällöstä, omista tavoitteistasi ja elämäntilanteestasi. Aikuisopiskelija opiskelee usein työn ja perheen ohessa, jolloin opintojen edistyminen on hitaampaa. Opiskelun pitäisi mahtua arkeesi, varaa siis myös muille elämänalueille riittävästi aikaa.

Vinkkejä ajankäytön suunnitteluun:

  • Aseta pieniä lyhyen aikavälin välitavoitteita, jotka aikataulutat selvästi.
  • Tee realistinen suunnitelma siitä, mitä teet kunakin päivänä ja mihin aikaan työskentelet.
  • Tee suunnitelmastasi joustava. Liian tiukka aikataulu ja kohtuuttomat tavoitteet voivat johtaa uupumiseen.
  • Arvioi, kuinka paljon aikaa esimerkiksi tenttiin valmistautuminen tai oppimistehtävän tekeminen vie sinulta.
  • Ota huomioon kirjojen hankintaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen kuluva aika sekä omat opiskelutapasi.
  • Aikaa kuluu enemmän, mitä vieraampi käsiteltävä asia on tai mitä kauemmin opiskelusta on kulunut aikaa.
  • Osallistu yhteisöllisiin opiskelutapoihin, jolloin saat selkeän aikataulun ja tukea ryhmätyöskentelystä.
  • Anna aikaa oppimiselle. Kiireessä opitut asiat unohtuvat helposti.
  • Keskity yhteen tehtävään kerrallaan.
  • Jos tehtävät ovat kasaantuneet, aloita tärkeimmästä ja kiireellisimmästä opiskelutehtävästä.