18.01.2018

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi lukivaikeus, matematiikan vaikeudet sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeudet. On tärkeää tunnistaa oppimisvaikeudet. Ne eivät estä korkeakouluopiskelua, mutta vaativat ehkä erityisjärjestelyjä. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen koetaan useimmiten helpottavaksi, koska silloin löytyy selitys opiskelun haasteille ja on mahdollista saada oikeanlaista tukea.

Oppimisvaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. Lähde etsimään ratkaisuja yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ohjauksessa löydät vahvuutesi ja kehittämiskohteesi sekä opit uudenlaisia toimintatapoja oppimisen edistämiseksi.

Lukivaikeus

Lukivaikeus on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, joka voi ilmetä lukemisessa, kirjoittamisessa tai luetun ymmärtämisessä. Vaikeuksia voi olla yhdellä tai useammalla alueella. Esimerkiksi kirjoittaminen voi olla työlästä, mutta lukemisen puolella ei välttämättä ole vaikeuksia. Luetun ymmärtämisen vaikeudesta on kyse silloin, kun lukija ei saa selvää lukemastaan, vaikka lukeminen on sujuvaa.

Lukivaikeudet voivat johtaa opiskeluaikataulujen venymiseen tai opintojen keskeytymiseen, joten on tärkeää selvittää vaikeuksien luonnetta. Ota lukivaikeus esille esimerkiksi hops-keskustelussa, tuutoroinnissa, opintojen ohjauksessa tai ottamalla yhteyttä opintoneuvojaan.

Miten lukivaikeutta testataan yliopistokeskuksessa?

Pikalukitesti on kysymysluettelo, johon vastaaminen on nopeaa. Testin tulokset ovat viitteellisiä. Jos yli puolet vastauksista viittaa lukivaikeuteen, niin vaikeuksia kannattaa selvittää tarkemmin.

Lukiseula on standardoitu testi, joka kartoittaa luku- ja kirjoitustaidon osa-alueita. Ryhmämuotoinen, maksuton testaustilaisuus järjestetään Yliopistokeskuksessa opiskeleville kerran lukukaudessa. Testiin on erillinen ilmoittautuminen.

Matematiikan oppimisvaikeus

Matematiikan oppimisvaikeus ilmenee esimerkiksi vaikeutena oppia peruslaskutaitoja tai monimutkaisempia matemaattisia taitoja. Matematiikan oppimisvaikeuksiin liittyy usein myös muita vaikeuksia, kuten lukivaikeutta, muistin ongelmia tai hahmottamisen vaikeuksia. Matematiikan oppimisvaikeus voi näkyä opiskelussa esimerkiksi vaikeutena ymmärtää matemaattisia käsitteitä tai hahmottaa matemaattisia symboleita.

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeus

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeuksia ovat esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaamiseen,  ylläpitämiseen ja jakamiseen sekä oman aktiivisuuden ja impulsiivisuuden säätelyyn liittyvät vaikeudet. Tarkkaavaisuusongelmat voivat näkyä opiskelussa mm. vaikeutena keskittyä opiskeltavaan asiaan tai vaikeutena aloittaa ja saada tehtävät valmiiksi. Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeuksiin liittyy myös vahvuuksia. Tällaiset opiskelijat ovat usein luovia ja innovatiivisia tarttuen rohkeasti uusiin haasteisiin.

Lisätietoa oppimisvaikeuksista:

Lähde:

Ahonen, T. & Aro, T. (toim.) 1999. Oppimisvaikeudet - Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena.