Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi lukivaikeus, matematiikan vaikeudet sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeudet. Ne eivät estä korkeakouluopiskelua, mutta vaativat ehkä erityisjärjestelyjä. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen koetaan useimmiten helpottavaksi, koska silloin löytyy selitys haasteille ja on mahdollista saada oikeanlaista tukea.

Oppimisvaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. Lähde etsimään ratkaisuja yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ohjauksessa löydät vahvuutesi ja kehittämiskohteesi sekä opit uudenlaisia toimintatapoja oppimisen edistämiseksi.

Lukivaikeus

Lukivaikeus on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, joka voi ilmetä lukemisessa, kirjoittamisessa tai luetun ymmärtämisessä. Vaikeuksia voi olla yhdellä tai useammalla alueella. Esimerkiksi kirjoittaminen voi olla työlästä, mutta lukemisen puolella ei välttämättä ole vaikeuksia. Luetun ymmärtämisen vaikeudesta on kyse silloin, kun lukija ei saa selvää lukemastaan, vaikka lukeminen on sujuvaa.

Ota lukivaikeus esille esim. hops-keskustelussa, tuutoroinnissa, opintojen ohjauksessa tai ottamalla yhteyttä opintoneuvojaan.

Miten lukivaikeutta testataan yliopistokeskuksessa?

Pikalukitesti

  • Kysymysluettelo, johon vastaaminen on nopeaa.
  • Testin tulokset ovat viitteellisiä.
  • Jos yli puolet vastauksistasi viittaa lukivaikeuteen, niin selvitä vaikeuksia tarkemmin.

Tukea lukivaikeuteen

Matematiikan oppimisvaikeus

Matematiikan oppimisvaikeus ilmenee esimerkiksi vaikeutena oppia peruslaskutaitoja tai monimutkaisempia matemaattisia taitoja. Matematiikan oppimisvaikeuksiin liittyy usein myös muita vaikeuksia, kuten lukivaikeutta, muistin ongelmia tai hahmottamisen vaikeuksia. Matematiikan oppimisvaikeus voi näkyä vaikeutena ymmärtää matemaattisia käsitteitä tai hahmottaa matemaattisia symboleita.

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeus

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeuksia ovat esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaamiseen,  ylläpitämiseen ja jakamiseen sekä oman aktiivisuuden ja impulsiivisuuden säätelyyn liittyvät vaikeudet. Tarkkaavaisuusongelmat voivat näkyä vaikeutena keskittyä opiskeltavaan asiaan tai vaikeutena aloittaa ja saada tehtävät valmiiksi. Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden vaikeuksiin liittyy myös vahvuuksia. Tällaiset opiskelijat ovat usein luovia ja innovatiivisia tarttuen rohkeasti uusiin haasteisiin.

Lisätietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeus.fi

Lähde:

Ahonen, T. & Aro, T. (toim.) 1999. Oppimisvaikeudet - Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena.