Lukiseulatesti

Yliopistokeskus järjestää opiskelijoilleen ryhmämuotoisen lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien lukiseulatestin, joka kestää noin kaksi tuntia. Lukiseulatestin tulokset käydään testiin osallistuneiden kanssa yksilöllisesti läpi. Jos testitulokset antavat viitteitä lukivaikeuksista, kanssasi käydään ohjauskeskustelu vaikeuksien laadusta ja opiskelun tukemisesta. Lukiseulatestin tulokset ovat suuntaa-antavia. Sen perusteella ei kirjoiteta virallista lukilausuntoa, mutta tulosten perusteella voit harkita jatkotutkimuksiin menemistä.

Ryhmämuotoisia testaustilaisuuksia järjestetään 1-2 kertaa lukuvuodessa. Kevätlukukaudella 2021 ei järjestetä testausta koronan vuoksi.

Testaus on maksuton yliopistokeskuksen opiskelijoille. Lisätietoja Pekka Matilaiselta.