Esteettömyys

Kokkolan yliopistokeskuksessa järjestetään opiskeluympäristön ja palveluiden soveltuvuus sekä opiskelumahdollisuus kaikille opiskelijoille. Saavutettavuudessa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

  • Fyysisessä saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota opiskeluympäristön ja tilojen esteettömyyteen, tukitoimiin opiskelutavoissa ja viestinnän esteettömyyteen.
  • Psyykkisessä saavutettavuudessa tuetaan osallistumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
  • Sosiaalisessa saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden riittäviin tietoihin saavutettavuusasioista sekä saavutettavuuden näkymiseen strategioissa ja suunnitelmissa.

Opiskelun esteettömyyteen kiinnitetään huomiota silloin, kun sinulla on vaikeuksia esimerkiksi näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa, tarkkaavaisuudessa, mielenterveydessä tai muussa opiskeluun vaikuttavassa asiassa.

Yliopistokeskuksen esteettömyysyhdyshenkilö

Esteettömyysyhdyshenkilö koulutussuunnittelija Tina Asplund auttaa sinua yksilöllisten järjestelyjen hakemisessa ja toteutumamisessa.

Ota rohkeasti yhteyttä Tinaan!

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston esteettömyysasioista.

Esteettömyysoppaat:

  1. heikkonäköinen tai sokea opiskelija
  2. kuuro tai huonokuuloinen opiskelija
  3. liikuntavammainen opiskelija
  4. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus
  5. aspergerin oireyhtymä
  6. mielenterveysongelmat
  7. jännittämisongelmat