18.01.2018

Esteettömyys

Kokkolan yliopistokeskuksessa opiskelun saavutettavuutta edistetään järjestämällä opiskeluympäristön ja palveluiden soveltuvuus sekä opiskelumahdollisuus kaikille opiskelijoille. Saavutettavuudessa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

  • Fyysisessä saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota opiskeluympäristön ja tilojen esteettömyyteen, tukitoimiin opiskelutavoissa ja viestinnän esteettömyyteen.
  • Psyykkisessä saavutettavuudessa tuetaan osallistumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
  • Sosiaalisessa saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden riittäviin tietoihin saavutettavuusasioista sekä saavutettavuuden näkymiseen strategioissa ja suunnitelmissa.

Opiskelun esteettömyyteen kiinnitetään huomiota silloin, kun opiskelijalla on vaikeuksia esimerkiksi näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa, tarkkaavaisuudessa, mielenterveydessä tai muussa opiskeluun vaikuttavassa asiassa.

Esteettömyysjulkaisuja ja -linkkejä

  1. heikkonäköinen tai sokea opiskelija
  2. kuuro tai huonokuuloinen opiskelija
  3. liikuntavammainen opiskelija
  4. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus
  5. aspergerin oireyhtymä
  6. mielenterveysongelmat
  7. jännittämisongelmat