08.02.2018

Tutkivaa oppimista mittalaitteilla oppimiskokonaisuudet 6.2.2018

Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää yhdessä Keski-Pohjanmaan LUMA keskuksen kanssa perehdytyksen kahteen mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuuteen.

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2b
Aika: 6.2.2018 klo 15 - 18 Tila: Varvi-sali 1. kerros

Kokonaisuudet on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa. Lisätietoja

Vesimittaukset
Vesimittaukset on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden avulla. Vesistön tila riippuu useasta tekijästä, jotka johtuvat ihmisen vaikutuksen lisäksi lähiympäristöstä ja vuodenajasta. Suorittamalla toistuvia mittauksia voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisen osuutta nitraattipitoisuuksiin viljelyaikana, lämpötilan ja jääpeitteen vaikutusta happipitoisuuteen, sekä soistumisen vaikutusta happamuuteen.
Mittauksista tuotetaan paikkatietoa, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Näin opettajat ja oppilaat voivat tarkastella omia ja muidenkin mittaustuloksia sekä hyödyntää tätä opetuksessa. Näin omien lähivesistöjen tilan tutkimusta voidaan laajentaa omasta lähijoesta lähialueen muihin jokiin ja järviin. Kokonaisuuden keskeisin tavoite on nuorten ympäristökasvatus, joka kohdistuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen sekä lisää kiinnostusta oman lähialueen ympäristön tilaan.
Mobiililaboratorio sisältää valmiin mittauskokonaisuuden, johon sisältyy muun muassa happi- ja nitraattipitoisuuden, happamuuden ja sameuden mittaaminen. Kokonaisuutta voi vapaasti muokata omaan opetukseen sopivaksi lisäämällä omia mittauksia tai jättämällä joitakin mittauksia pois. Muokaten tämä kokonaisuus sopii siis myös alakoululaisille ja lukiolaisille. Käytännössä mittaukset yhdistävät kaikkia opetettavia luonnontieteitä – niin biologiaa ja maantietoa kuin fysiikkaa ja kemiaakin.

Metsästä mikroskoopille!
Metsästä mikroskoopille! -oppimiskokonaisuus tarjoaa luontoelämyksiä ja esittelee perusopetukseen soveltuvia luonnontutkimuksen työtapoja. Maastoretkiohjeet on suunnattu erityisesti alakoulun ympäristöopin opetukseen, mutta teknologia soveltuu hyvin myös osaksi luonnontieteiden aineenopetusta.
Työpajoissa tutustutaan tukimateriaaliin, joka kannustaa ulkona oppimiseen ja maastoretkiin yksinkertaisin kuvitetuin ohjein. Lisäksi osallistujat pääsevät käyttämään tietokoneisiin ja älylaitteisiin kiinnitettäviä maastomikroskooppeja, jotka voi ottaa mukaan luontoon. Mikroskoopit ovat helppokäyttöisiä ja edullisia hankkia ja yhdessä tukimateriaalin kanssa niitä voi käyttää monipuolisesti havainnoimaan elävää luontoa kohteessa ja tunnistamaan kasvien ja hyönteisten rakenteita. Tutkimuksen kohdetta ei tarvitse vahingoittaa tai välttämättä edes irrottaa tutkimista varten ja mikroskoopeilla voi ottaa ja tallentaa kuvia ja videoita myöhempää tarkastelua ja hyödyntämistä varten.

Tarvittava materiaali ja ohjeet molempiin oppimiskokonaisuuksiin ovat vapaasti käytettävissä ja ne löytyvät Lounais-Suomen LUMA-keskuksen sivuilta (http://luma.utu.fi/kouluille/#oppimiskokonaisuudet)

Ilmoittautuminen 6.2 tilaisuuteen:

Kerro kumpi osuus kiinnostaa ensisijaisesti.