LUMATIKKA-ohjelma

Täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin.

LUMATIKKA-ohjelma (15 op) on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää kaikilla asteilla työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Hankevaiheessa koulutusta tarjotaan sekä verkko-opetuksena että sulautettuna opetuksena, joka sisältää vaihdellen verkossa ja lähiopetuksessa suoritettavia osia. Hankkeen aikana rakennetaan täysin verkossa toteutettava kokonaisuus (MOOC), joka jää vapaasti suoritettavaksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

SYKSYN KOULUTUSTEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! TIEDUSTELUT JA TEKNINEN TUKI: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista. Jos haluat suorittaa sekä verkko- että kontaktiopintoja, ilmoittaudu molempiin erikseen!

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER HAR ÖPPNATS! FÖRFRÅGNINGAR OCH TEKNISK SUPPORT: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.

 

Tutustu LUMATIKKA-ohjelmaan hankkeen omilla sivuilla.

Voit kysyä lisää myös paikallisesta LUMA-keskuksesta

LUMATIKKA-ohjelman toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Ohjelman rahoittaa Opetushallitus.