Tuikkanen Sari, laborantti / Laboratory Assistant

Soveltava kemia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta
Huone:
455C