Lehtivuori Aki, projektitutkija/Project Researcher

Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development