Opiskelu Kokkolan yliopistokeskuksessa

Yliopistokeskuksessa järjestetään monipuolista ja laadukasta aikuiskoulutusta. Opetusjärjestelyissä on otettu erityisesti huomioon aikuisopiskelijoiden tarpeet. Yksilöllinen ja monipuolinen opinto-ohjaus ja neuvonta parantavat koulutuksemme laatua opiskelijapalautteiden mukaan.

 

Yliopistokeskus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa akateemista aikuiskoulutusta, jossa oppijan työkokemus on pohjana oppimiselle ja oman osaamisen kehittämiselle. Yliopistokeskuksen koulutusalat ovat kasvatustiede, tietotekniikka, sosiaalitieteet, kauppatiede ja kemia.

 

Opinnot rakennetaan joustaviksi opiskelijalähtöisiksi opintopoluiksi, joissa keskeistä on henkilökohtainen ohjaus. Opetuksessa hyödynnetään avoimia yliopisto-opintoja. Koulutusväyliä rakennetaan yhteistyössä emoyliopistojen opintojen sekä ammattikorkeakouluopintojen ja muiden kansallisten tai kansainvälisten korkeakouluopintojen kanssa.  Opetuksemme taustalla on vankka tiedeperusta, josta vastaavat yliopistokeskuksessa mukana olevat yliopistot.

Koulutusalat

  • Kasvatustieteet (JY)
  • Tietotekniikka (JY)
  • Sosiaalitieteet (JY)
  • Kemia (OY, JY)
  • Kauppatieteet (VY, JY)

Tutkintopolut

koulutusväylät.png

 

Koulutusesite