Tilaisuus toteuttaa haaveet!

Luokanopettajaopiskelija Magdalena Kokkolasta

Mikä on parasta aikuisopiskelussa?

Ehdottomasti parasta on yhteisöllisyys ja avoin ilmapiiri, sekä erilaisten vahvuuksien kirjon näkeminen elämänkokemuksen mukana tuomaa viisautta ja osaamista jakaen.

Mistä on onnellinen aikuisopiskelija tehty? Kahvista, yhteisöllisyydestä, iPadista, sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta, graduahdistuksesta, tietämättömyydestä, tekemättömistä ja tehdyistä
oppimistehtävistä, asioiden vaahtoamisesta, opiskelijaeduista, yhteisistä illanvietoista, uusista
ihmisistä, teatterivierailuista,opintoharjoittelusta, oppimisen ilosta, onnistumisen kokemuksista.

Mikä sinusta tulee isona?

Luokanopettaja.. joka vuosi vuodelta haluaa oppia uutta itsestään ja jolla on paljon annettavaa meidän tuleville sukupolville..

Mikä on sinulle mieluisin opiskelutapa ja miksi?

Ryhmätyöskentely ja toiminnallinen opiskelu monipuolisesti, juuri niinkuin täällä Laikossa tehdään!

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Älä mieti, hae nyt ja käytä tilaisuutesi! Tämä on sinun tilaisuutesi toteuttaa haaveesi!

Mistä innostut?

Musiikista, ystävistä, yllätyksistä, ilmaisutaidosta, teatterista, onnistumisen kokemuksista, huumorista, hyvästä ruoasta, keväästä, auringosta, juhlien järjestelyistä....