Ratkaisukeskeisellä neuropsykiatrisella valmennuksella positiivista otetta työhön

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistui seitsemäs ryhmä Ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia. Kyselimme tuoreilta valmentajilta tunnelmia.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Tästä koulutuksesta osallistujat saavat erityisvalmiuksia tukea lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette. Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii sosiaalipsykologi Leena Mannström-Mäkelä, ratkaisukeskeinen valmentaja ja psykoterapeutti. Koulutuksia on järjestetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuodesta 2010 lähtien jayhteensä koulutuksista on valmistunut 141 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa.

Koulutuksen paras anti oli ajattelutavan muutos, joka antoi työkaluja herätellä asiakkaiden sisäistä motivaatiota, antamatta valmiita ratkaisuja. Se on lähtölaukaus ratkaisukeskeisille onnistumisille.

Sosionomi Anne Taskinen Äänekoskelta, sosionomi Terhi Oikari Karstulasta ja ammatillinen erityisopettaja Laura Nikkanen Kokkolasta avasivat tunnelmiaan koulutuksen jälkeen

-  Mielenkiintoisinta opinnoissa oli käytännönläheisyys, aitoja tilanteita harjoiteltiin ryhmässä, tuoreet valmentajat kertovat. Jokaisella opiskelijalla oli koulutuksen ajan myös oma valmennettava, jonka rinnalla kuljettiin valmennuksen tuomien oppien tuella.

Anne ja Terhi ovat kollegoita Perusturvaliikelaitos Saarikassa ja he opiskelivat työn ohella. Lauralla taas oli mahdollisuus ottaa opintovapaata opiskelun ajaksi.  - Opintoja pystyi heti soveltamaan omassa työssä, naiset kiittävät. -Tärkeintä on ollut oman ajattelutavan muutos, on saanut lisää jaksamista työhön ja armollisuutta itseä kohtaan. Koulutus auttoi myös oivaltamaan kuinka vaikeistakin asioista voi puhua positiivisella otteella - Laura lisää. Paras palaute tulikin Lauralle asiakkaalta, joka vaativan keskustelun jälkeen suuttumisen sijaan kiitti hyvästä juttutuokiosta.

kvua2.jpgYllättävänä kaikki pitivät sitä, että into pysyi päällä vaikka, oli paineitakin. -Ei yhtään turhaa päivää, Anne lisää. Koulutuksen aikana solmittiin tiiviit tukiverkostot tulevaisuuteen - ryhmäytyminen oli helppoa ja se tapahtui heti koulutuksen alussa, naiset summaavat.

Tuoreet valmentajat suosittelevat opintoja lämpimästi.  Koulutus sopii moniin ammatteihin ja hienoa onkin oppia muiden töistä ja oivaltaa kuinka oma työ on osa moniammatillista kokonaisuutta. -ei kannata pelätä jaksaako työn ohessa, Anne ja Terhi kannustavat - kun on mielenkiintoista niin jaksaa. Koulutus helpottaa omaa työtä, kun toimintamallit leviävät työyhteisöön. -Opinnoista on saanut eväitä kokonaisvaltaisesti omaan elämään, muuallekin kuin töihin, Laura lisää, -koulutuksen paras anti oli ajattelutavan muutos, joka antoi työkaluja herätellä asiakkaiden sisäistä motivaatiota, antamatta valmiita ratkaisuja. Se on lähtölaukaus ratkaisukeskeisille onnistumisille.

Lisätietoja Ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta