Ensimmäinen Kokkolasta valmistunut kauppatieteiden maisteri!

Antti Reijonen valmistui kauppatieteiden maisteriksi loppuvuodesta 2019 ja on historian ensimmäinen Vaasan yliopiston Kokkolan kauppatieteiden maisteriohjelmasta valmistunut opiskelija.

Mikä on parasta aikuisopiskelussa?

Parasta aikuisopiskelussa on ollut mahdollisuus yhdistää halu oppia uutta ja oma päivätyö. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista, mutta tämä maisteritutkinto oli suunniteltu käytännöllisesti hyvin. Lisäksi aikuisopiskelun parasta antia on ehdottomasti verkostoituminen muiden samoista teemoista innostuneiden eri alojen ammattilaisten kanssa. Kaikki kanssaopiskelijat ovat kuitenkin tässä kohtaa käyneet jo mahdollisesti ensimmäisen tutkinnon ja tämän jälkeen nähneet myös työelämää, ja saaneet sieltä käytännöllisiä näkemyksiä jaettavaksi. Tällöin keskustelut luennoilla ja niiden jälkeen ovat tosi mielenkiintoisia. Tällöin oppimisessa teoria ja käytäntö yhdistyvät loistavasti ja oppii paljon uutta.

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Suosittelen lämpimästi aikuisopiskeluun hakeutumista, jos se ajatus vähänkin houkuttaa! Työn ja muun elämän yhteensovittaminen opiskeluun on toki ajoittain haastavaa, mutta uudet opetusmetodit ja opintojen kanssa samanaikaista työskentelyä joustavasti huomioivat maisteritutkinnot sekä avoimen yliopiston kurssit ovat kehittyneet paljon. Itse en ole hetkeäkään katunut opiskeluun panostamista.

Mistä innostut?

Innostun itseni kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Uskonkin, että nykyään on yhä tärkeämpää säännöllisesti uudistaa omaa osaamistaan ja hypätä rohkeastikin uusiin mahdollisuuksiin oppia uutta. Työssä ja opinnoissa innostaa eniten aiheet, jotka liittyvät johtamisen, organisaatioiden ja henkilöstön kehittämiseen.

Lisäksi aikuisopiskelun parasta antia on ehdottomasti verkostoituminen muiden samoista teemoista innostuneiden eri alojen ammattilaisten kanssa.

Miten päädyit tähän, missä olet nyt?

Kävin ensin liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Opintojen aikana aloitin myös oman alan työt työelämässä. Valmistumisen jälkeen työuran edetessä alkoi hahmottua myös tarkemmin ne asiat, jotka innostavat kaikkein eniten työelämässä. Tällöin päätinkin lähteä ensin opiskelemaan johtamisen aineopintoja avoimeen yliopistoon töiden ohessa, ja edelleen tämän jälkeen maisterintutkintoa samoista teemoista Vaasan yliopistoon. Uskon, että matkalla jokaisella vaiheella on ollut tarkoituksensa! 

Lue Kauppatieteiden maisteriopinnoista täältä.