Yliopiston 17.1. päivitetyt koronaohjeet voimassa 27.2. saakka – etäopetus jatkuu helmikuun loppuun

Epidemiatilanne on edelleen heikentynyt, ja Jyväskylän yliopiston johtoryhmä arvioi tilannetta epidemiatilanteen kehittyminen sekä kansalliset ja alueelliset rajoitukset huomioiden.

Opetus

Aiemmin tehtyä linjausta etäopetuksesta jatketaan 27.2. saakka. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti etänä 27.2.2022 asti, ja ainoastaan välttämätön lähiopetus järjestetään. Lähiopetus voi olla välttämätöntä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi opetushenkilöstön harkinnan mukaisesti välttämättömäksi voidaan katsoa myös ryhmäytymisen kannalta keskeinen lähiopetus.

Lähiopetuksessa huolehditaan riittävistä etäisyyksistä ihmisten välillä ja hyvästä hygieniasta. Kaikilla on velvoite käyttää kasvomaskeja. Lähiopetus suunnitellaan mahdollisimman väljiin tiloihin. Edelleen on tärkeää huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista niin etä- kuin lähiopetuksessa.

Tavoitteena on, että lähiopetusta voidaan lisätä maaliskuun alusta alkaen.

Tilojen käyttö

Suurin sallittu henkilömäärä on 50 % kunkin tilan normaaliajan määrästä. Lähiopetustilanteissa tavoitteena on enintään 20 henkilön ryhmäkoko. Tenttien osalta tilakohtainen rajoitus on 50 henkilöä ja tenteissä suositaan erityisen väljiä tiloja.

Itseopiskelutilat ja kirjasto pyritään pitämään edelleen auki. Ajantasaisen tiedon kirjastotoiminnoista saat Avoimen tiedon keskuksen sivulta. EXAM-tenttisalit ovat käytössä.

Tiloja voidaan harkinnanvaraisesti vuokrata ulkopuolisille. Päätökset vuokrauksesta tehdään tapauskohtaisesti mahdollinen riskiarviointi ja tilaisuuksia koskevat rajoitukset huomioiden.

Väitöstilaisuudet ja muut yleisötilaisuudet

Aluehallintovirasto on kieltänyt Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella (pl. Reisjärvi) kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Jotta väitösten julkinen puolustaminen toteutuu, on kaikkiin väitöstilaisuuksiin huolehdittava etäosallistumisen mahdollisuus. Rajoitustoimien jatkoa ennakoiden on etäosallistumisen mahdollisuus suunniteltava ainakin kaikkiin tammi-helmikuun aikana toteutettaviin väitöstilaisuuksiin.

Lisätietoja

corona.information@jyu.fi