Yliopistokeskuksen uusi johtokunta aloitti toimintansa

Yliopistokeskuksen Chydeniuksen uusi johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 25.1.2018. Johtokunnan toimikausi on 1.1.2018 - 31.12.2021.

Johtokunta toimii yliopistokeskuksen hallinto- ja yhteistyöelimenä. Jyväskylän yliopiston rehtori nimeää jäsenet johtokuntaan Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistoista, alueellisista yhteistyötahoista sekä edustajat henkilöstöstä ja opiskelijoista.