Yliopistokeskuksen soveltavan kemian tutkimusryhmä mukana isossa Business Finlandin rahoittamassa kiertotaloushankkeessa

Business Finland on myöntänyt merkittävän kaksivuotisen tutkimusrahoituksen SYMMET-hankekonsortiolle, johon osallistuu neljä tutkimuslaitosta ja yhdeksän yritystä. Oulun yliopiston koordinoiman (prof. Timo Fabritius) hankekokonaisuuden kokonaisvolyymi on 6,9 miljoonaa euroa ja mukana on soveltavan kemian tutkimusryhmän lisäksi myös Kokkolan seudun yrityksiä.

SYMMET-projekti – Symbiosis of metals production and nature – pyrkii löytämään keinoja jätemetallien ja metallurgisten prosessijäännösten minimoimiseksi sekä selvittämään, miten sekundääriraaka-aineita voidaan parhaiten hyödyntää metallurgisissa prosesseissa.

”Tutkimusryhmämme osuus hankkeessa liittyy erityisesti metallipitoisten pölyjen ja lietteiden käsittelyyn, metallien talteenottoon ja puhdistukseen. Hyödynnämme tässä tutkimusryhmämme laajaa liuoskemian ja saostuskemian osaamista. Jonkin verran teemme myös termodynaamista laskentaa aihepiiriin liittyen”, toteaa professori Ulla Lassi Kokkolan yliopistokeskuksessa.  

Tutkimuskonsortion tavoite on myös edistää tutkimuslähtöisten uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan syntyä. SYMMET kokoaakin yhteen laajan joukon metallinvalmistuksen ekosysteemissä toimivia osaajia: metallinvalmistajia, teknologia- ja palvelutoimittajia, pk-yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia.