Yliopistokeskuksen ja Torkinmäen koulun opetusharjoittelusopimus uusittiin

Opetusharjoittelusopimus uusittiin  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Kokkolan kaupungin kesken vuosille 2018-2020. Yliopistokeskuksen luokanopettajakoulutus ja Torkinmäen koulu tekevät ainutlaatuista yhteistyötä opetusharjoittelun kehittämisessä.