Hae opiskelemaan yliopistotutkintoa – yhteishaku on nyt käynnissä

Yhteishaku on käynnissä 15.–30.3.2023. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen voi yhteishaussa hakea opiskelemaan sosiaalityötä, tietotekniikkaa ja varhaiskasvatuksen opettajan opintoja. Tarjolla on kymmeniä aloituspaikkoja viiden hakukohteen kautta.

Korkeakoulujen kevään 2. yhteishaku on alkanut tänä aamuna 15.3.2023 klo 08.00 Opintopolku.fi-palvelussa. Hakija voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5.2023. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023.

Kokkolan yliopistokeskuksessa on haussa mukana viisi hakukohdetta, kolmella eri alalla:

Sosiaalityön maisteriohjelma ja kandi+maisteriohjelma

Sosiaalityön maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

Sosiaalityön maisteriopintojen aikana opiskellaan sosiaalityön vaativan asiantuntijuuden kysymyksiä, sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä, johtamista ja kehittämistä. Opetusmenetelmissä yhdistetään lähijaksoja Kokkolassa, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin ja ne edellyttävät läsnäoloa Kokkolassa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Valittavilta edellytetään korkeakoulututkinto sekä sosiaalityön yliopisto-opintoja. Valintaprosessiin kuuluu myös valintatehtävä. Valintaperusteissa kerrotaan vaaditut pohjaopinnot sekä valintaprosessin vaiheet.

Avoimen väylä: Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Sosiaalityön maisteriopintojen aikana opiskellaan sosiaalityön vaativan asiantuntijuuden kysymyksiä, sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä, johtamista ja kehittämistä. Opetusmenetelmissä yhdistetään lähijaksoja Kokkolassa, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin ja ne edellyttävät läsnäoloa Kokkolassa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Vaaditut ja lisäpisteitä tuottavat opinnot tulee olla suoritettu ja opintokokonaisuudet koottu ja arvioitu siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 31.5.2023 mennessä. Valintaprosessiin kuuluu myös valintatehtävä.Valintaperusteissa kerrotaan vaaditut pohjaopinnot sekä valintaprosessin vaiheet.

Tietotekniikan maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit opiskella tietotekniikan maisteriohjelman (filosofian maisteri 2 v) työn ohella monimuoto-opiskeluna täysin etäopintoina, vaikka kotipaikkakunnallasi. Kokkolassa opintosuuntana on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, jossa erikoistutaan sensoriverkkoihin. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Katso tarkat tiedot valintaperusteista.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma

Avoimen väylä: Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Monimuotokoulutuksena järjestettävä kandidaattiohjelma tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Hakijoilla tulee olla suoritettuna määrätyt kasvatustieteelliset perusopinnot 2.5.2023 mennessä. Avoimen väylän kautta haettaessa hakijan ei tarvitse olla korkeakoulukelpoinen. Katso kaikki tiedot valintaperusteista.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville (3v)

Monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen opettajaksi on valtakunnallinen usean yliopiston yhteinen koulutushanke, jolla koulutetaan varhaiskasvatuksessa työskenteleviä kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Hakijoiden on oltava korkeakoulukelpoisia, ja lisäksi hakijoilta edellytetään kasvatusalan opintoja ja työkokemusta. Valintaprosessiin kuuluu myös soveltuvuuskoe. Katso kaikki tiedot valintaperusteista.