Vuoden 2018 Chydenius-mitalit kouluneuvos Markku Suortamolle ja amanuenssi Anne Erkkilälle

Chydenius-instituutin kannatusyhdistys myöntää vuosittain Chydenius-mitalin henkilölle tai taholle tunnustuksena ansiokkaasta työstä Anders Chydeniuksen elämäntyön tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kehittämisen hyväksi. Vuosittain mitalinsaajia on saattanut olla enemmänkin kuin yksi.

Vuoden 2018 Chydenius-mitalit jaettiin kahdelle henkilölle, kouluneuvos Markku Suortamolle ja amanuenssi Anne Erkkilälle. Molemmat ovat jääneet eläkkeelle tehtävistään yliopistokeskuksesta, mutta he olivat molemmat merkittävissä rooleissa, kun luokanopettajien aikuiskoulutusta ryhdyttiin rakentamaan 30 vuotta sitten.

Markku Suortamo ja Anne Erkkilä ovat molemmat vaikuttaneet merkittävästi luokanopettajien aikuiskoulutuksen syntyvaiheisiin, sen kivijalan rakentamiseen.

Kouluneuvos Markku Suortamo toimi silloisessa Chydenius-Instituutissa kurssinjohtajana kahdeksan vuotta. Hän oli luomassa rakenteita, jotka mahdollistivat aikanaan opettajankoulutuksen vakinaistamisen poikkeuskoulutuksesta pysyväksi. Markku Suortamo rakensi opettajankoulutuksen aikuiskoulutuksen toimintakäytäntöjä ja loi lähtökohdat yhteistyölle pääkampukselle Jyväskylän yliopistoon, mistä on ollut hyvä jatkaa.

Amanuessi Anne Erkkilä toimi opettajakoulutuksen amanuenssina 28 vuotta. Hän oli Markku Suortamon kanssa rakentamassa koulutuksen hallinnollisia rakenteita ja toiminnan käytänteitä luoden niihin jatkuvuutta, jämäkkyyttä ja linjakkuutta. Anne toimi niin Markun kuin seuraavien johtajien alaisuudessa huolehtien hyvien käytänteiden säilymisestä.

Lisätietoja: Raine Valli, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys