Vietkö vieraasi Tuohi-Antin maantielle tai Soivien kivien kyläreitille

Genius Loci -sivustolla on avattu mystisen Keski-Pohjanmaan viisi uutta kulttuuriperintöreittiä.