Vedenpuhdistusmateriaaleja teollisuuden jätemateriaaleista

Teollisuudessa syntyvien jätemateriaalien hyödyntämiseksi etsitään kiertotalousperiaatteiden mukaisia uusia ratkaisuja. Samanaikaisesti jätevesien puhdistusvaatimukset kasvavat, minkä vuoksi jätevesien puhdistaminen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla on suuren kiinnostuksen kohteena. Jätevesien myötä hukataan myös arvokkaita aineita, kuten ravinteita ja metalleja, jotka talteenottamalla voitaisiin hyödyntää edelleen.

Ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen hanke WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä kehittää ratkaisuja, jotka toteuttavat näitä tavoitteita yhtäaikaisesti. Hankkeen tavoitteena on arvoaineiden talteenotto jätevesistä sekä sähkökemiallisella saostamisella että hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja adsorbentteina ja saostuskemikaaleina.

Hankkeen tavoitteet tähtäävät osaltaan entistä kestävämpään materiaalien hyödyntämiseen, taloudellisiin vedenpuhdistusratkaisuihin, suomalaisen osaamisen arvostukseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen hankkeeseen osallistuvien maakuntien alueella. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena ja siihen osallistuu toimijoita Keski-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuun alueelta.

Lisätietoa