Vastuullisuutta ja esteettömyyttä matkailusektorille

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimushanke vauhdittaa matkailusektorin ympäristösertifiointia ja esteettömyyttä.

Maakunnan matkailuyrityksillä on tarve kehittää toimintansa vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Tämä selvisi Kokkolanseudun Kehitys Oy:n (KOSEK) toteuttamassa Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hankkeessa.

Asian edistämiseksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on yhteistyössä KOSEKin kanssa käynnistänyt MAYKO (Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla) -hankkeen. Hankkeessa kokeillaan, kuinka ympäristösertifioinnin ja esteettömyyden tutkimusta voidaan hyödyntää matkailusektorin kehittämisessä.

MAYKO-hanke järjestää työpajoja, joissa matkailualan toimijat prosessoivat ympäristösertifiointia ja esteettömyyttä koskevien selvitysten tuloksia alan kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on käytännön tiedon ja tutkimustiedon vuoropuhelu ja sen hyödyntäminen matkailualan kehittämisessä. Työpajat toteutetaan osana Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hankkeen työpajatyöskentelyä.

Lisäksi MAYKO-hankkeessa tehdään selvitys matkailusektorin tilasta ja kehittämistarpeista Keski-Pohjanmaan kunnissa.

Mayko-hankkeen verkkosivut