Varaudu koko kevätlukukauden kestävään etäopiskeluun

Suomen hallitus linjasi 16.3., että yliopistot suljetaan ja lähiopetus keskeytetään 18.3. alkaen. Tämän mukaisesti kaikki yliopistokeskuksen tilat ovat olleet suljettuna 17.3. alkaen.

Aluehallintovirasto voi päätöksellään muuttaa tilojen käyttöä, mistä tiedotamme välittömästi. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti tilat ovat suljettuina. Henkilöstön ja opiskelijoiden on varauduttava siihen, että nykyiset toimintaperiaatteet ja rajoitukset ovat voimassa koko kevätlukukauden.

Be prepared to study from home until the end of term

On 16 March, the Finnish government outlined that university facilities must be closed and contact teaching ceased from 18 March. Accordingly, all JYU facilities, including Kokkola University Consortium, have been closed from 17 March.

The use of premises is decided by the Regional State Administrative Agency, and we will inform immediately about any changes in the situation. Based on the policy of the Government, the facilities are closed. Staff and students should be prepared to that the current operating principles and limitations will be valid until the end of the spring term.