Sosiaalitieteitä, tietotekniikkaa ja varhaiskasvatusta: opiskele aikuisena Kokkolassa, hae kevään yhteishaussa

Kevään yhteishaku järjestetään valtakunnallisesti 15.3. - 30.3.2023. Koulutuksiin haetaan sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa. Kokkolan yliopistokeskuksessa on haussa mukana viisi hakukohdetta, kolmella eri alalla.

Hanki yliopistotutkinto Kokkolassa

Hakukohteet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen ovat tänä keväänä sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriohjelmat sekä varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelmat.

Kokkolan yliopistokeskus keskittyy aikuiskoulutukseen, ja kaikki hakukohteet vaativatkin hakijoilta tietyt aiemmin suoritetut opinnot. Valintaperusteet opinto-ohjelmiin on julkaistu opintopolku.fi-sivustolla, jonka kautta tapahtuu myös opintoihin hakeminen. Ohjausta on mahdollista saada tästä hetkestä aina valmistumiseen saakka.

Haku tapahtuu Opintopolussa

Hae koulutuksiimme Opintopolussa 15.-30.3.2023. Koulutukset alkavat syksyllä 2023.

Kevään yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Sosiaalityön maisteriohjelma ja kandi+maisteriohjelma

Sosiaalityön vahvaksi osaajaksi aikuisopiskelijoille sopivilla opiskelutavoilla.

Kokkolan sosiaalityön maisteriopintoihin on kaksi hakukohdetta: Kandi+maisteriohjelma avoimen väylän opiskelijoille ja maisteriohjelma korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.

Kokkolan yliopistokeskuksessa sosiaalityötä voi opiskella työssäkäyville aikuisopiskelijoille sopivilla opiskelutavoilla. Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin. Opetusmenetelmissä yhdistyy lähijaksoja, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. 

Sosiaalityöntekijöistä on käytännössä jatkuva pula eri puolilla Suomea. Valmistuneet sijoittuvat erilaisiin sosiaalityön asiakaskohtaisen työn tehtäviin sosiaalipalveluihin, sairaaloihin, kouluihin sekä nuoriso-, päihde- ja vanhustenhuoltoon.

Tietotekniikan maisteriohjelma

Miksi muuttaa opintojen perässä, koulutuksemme on siellä missä sinäkin!

Tietotekniikan maisteriohjelman opintosuuntana Kokkolassa on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, jossa erikoistutaan sensoriverkkoihin. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän filosofian maisterin tutkinnon.

Koulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille tarjotaan mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen.

Tietotekniikan maisterit sijoittuvat työelämässä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen. Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat erilaiset kehitys- ja ylläpitotehtävät ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma

Muuttuva maailma kaipaa kipeästi päteviä kasvatusalan ammattilaisia.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutukseen on kaksi hakukohdetta: avoimen väylä ja valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän kasvatustieteen kandidaatin tukinnon.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus Chydeniuksessa on monimuotokoulutusta. Opinnot sisältävät lähiopetusta 3–5 päivää kuukaudessa, verkko-opetusta viikoittain iltaisin sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua.

Koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on käytännössä jatkuvasti pulaa eri puolilla Suomea, joten työllistymismahdollisuudet alalla on todella hyvät.

Lue lisää